Totul despre folosirea retelelor WiFI din Delphi folosind WMI

Reteaua WiFi curenta Pentru a prelua informatiile despre reteaua WiFi conectata (Nume, Algoritmul de autentificare, SSID) se poate folosi clasa WiFI_AdapterAssociationInfo.